image banner
PhongGDDongPhu
Phòng GD&ĐT Đồng Phú: Tổ chức ngày pháp luật cho công chức, viên chức ngành giáo dục

        Căn cứ Công văn số 1419/UBND-NC ngày 04/7/2019 của UBND huyện Đồng Phú và Công văn số 2181/SGDĐT-TTrKĐCLGD ngày 19/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

        Thực hiện Kế hoạch số  65/KH-PGDĐT ngày 29/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019.

          Nhằm nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa ca Ngày Pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia góp ý xây dựng, thực hiện các văn bản pháp luật và thi hành pháp luật.

        Vào ngày 14/10/2019, Phòng GD&ĐT Đồng Phú đã phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 201 cán bộ quản lý, chủ tịch công đoàn, trưởng ban thanh tra nhân dân và giáo viên phụ trách công tác PBGDPL các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện. Nội dung đã tuyên truyền: Luật Giáo dục năm 2019; phòng, chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường.

            Đồng thời, Phòng GD&ĐT thực hiện tuyên truyền qua khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật” tại cơ quan. 


Toàn cảnh hội nghị
Tg: Tuyết Hằng

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

Chịu trách nhiệm: ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng

Địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.832.014

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị