image banner
PhongGDDongPhu
28. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở. Mã số hồ sơ: T-BPC-257620-TT

aTrình tự thực hiện:

- Bước 1:  Phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ đem đầy đ các loại hồ sơ chuyển trường theo quy định đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Khi xét thấy đ điều kiện cán bộ chuyên môn THCS tiếp nhận, viết giấy giới thiệu chuyển trường;

- Bước 2: Sau khi có giấy giới thiệu của phòng Giáo dục và Đào tạo, phụ huynh hoặc người giám hộ đem giấy giới thiệu và các loại hồ sơ (như mục 7 của mẫu 1) đến trường trung học cơ sở làm nhập học cho học sinh.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ :            

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (không quy định mẫu đơn);

+ Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);

+ Bằng tốt nghiệp bậc học  tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài ;

+ Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra nước ngoài.

+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha mẹ hoặc người giám hộ. giám hộ.

- Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyếtTối đa 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đ hồ sơ hợp lệ

 eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhPhòng Giáo dục & Đào tạo.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cán bộ chuyên môn THCS 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Trường THCS.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông

hYêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

Học sinh học nước ngoài diện được cấp học bổng theo các Hiệp định, thỏa thuận giữa các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế;

 Học sinh học nước ngoài theo diện du học tự túc hoặc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài

Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ làm việc nước ngoài, học sinh Việt Nam định cư nước ngoài ;

n bằng: học sinh vào học tại trường THCS phải có học bạ của các lớp học trước đó cùng với xác nhận của nhà trường về việc được chuyển lên lớp

Chương trình học tập nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam. Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường THCS Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình đ theo chương trình quy định của lớp học đó. Học sinh muốn vào học trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo Quy chế của trường chuyên biệt đó).

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chấp thuận

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 12/2011-BGDT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học sơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Quyết định số 51/2002/QĐ – BGD & ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

Chịu trách nhiệm: ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng

Địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.832.014

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị