image banner
PhongGDDongPhu
29. Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Mã số hồ sơ: T-BPC-257623-TT

aTrình tự thực hiện:

- Bước 1: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra hoạt động của trung tâm tập học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ đ đình chỉ hoạt động theo quy định thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng.

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và ra quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận quyết định và gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép trung tập học tập cộng đồng hoạt động trở lại.

bCách thức thực hiện:  Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:            

- Thành phần hồ sơ:

 + Biên bản thanh tra hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

 + Tờ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng;

 + Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay nợ và các vấn đ khác có liên quan.

 + Các văn bản xác nhận và Quyết định thành lậpTrung tâm học tập cộng đồng do Ủy ban nhân dân cấp huyện.ký;

- S lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông

hYêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

Chịu trách nhiệm: ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng

Địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.832.014

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị