image banner
Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2022-2023 24/05/2023 DANH SÁCH VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2022 - 2023
Lượt xem: 72
Tải về
2021-2022 20/05/2022 DANH SÁCH VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2021 - 2022
Lượt xem: 66
Tải về
2020-2021 31/05/2021 DANH SÁCH VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2020 - 2021
Lượt xem: 102

Tải về
/ 05/04/2021 Giáo viên tham dự Hội thảo Góp ý bản phác thảo tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước ( theo CV 968/GDTrH)
Lượt xem: 23
Tải về
2019-2020 31/05/2020 DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2019 - 2020
Lượt xem: 66
Tải về
2010-2020 31/05/2020 TỔNG HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỌC SINH TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2010 - 2020
Lượt xem: 59
Tải về
2018-2019 31/05/2019 DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2018 - 2019
Lượt xem: 64
Tải về
2017-2018 31/05/2018 DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2017 - 2018
Lượt xem: 41
Tải về
2016-2017 01/06/2017 DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2016 - 2017
Lượt xem: 36
Tải về
/ 02/02/2017 DANH SÁCH THAM GIA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QP&AN NĂM 2018 (lớp 2) (Kèm theo Kế hoạch số: 60 /KH-HĐ.GDQP-AN ngày 27/6/2018 của HĐ.GDQP& AN huyện)
Lượt xem: 21
Tải về
1234

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

Chịu trách nhiệm: ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng

Địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.832.014

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị