image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2022-2023 24/05/2023 DANH SÁCH VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2022 - 2023
Lượt xem: 72
Tải về
2021-2022 20/05/2022 DANH SÁCH VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2021 - 2022
Lượt xem: 66
Tải về
2020-2021 31/05/2021 DANH SÁCH VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2020 - 2021
Lượt xem: 102

Tải về
2019-2020 31/05/2020 DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2019 - 2020
Lượt xem: 66
Tải về
2010-2020 31/05/2020 TỔNG HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỌC SINH TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2010 - 2020
Lượt xem: 59
Tải về
2018-2019 31/05/2019 DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2018 - 2019
Lượt xem: 64
Tải về
2017-2018 31/05/2018 DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2017 - 2018
Lượt xem: 41
Tải về
2016-2017 01/06/2017 DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2016 - 2017
Lượt xem: 36
Tải về
2015-2016 26/05/2016 DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2015 - 2016
Lượt xem: 35
Tải về
2014-2015 01/06/2015 DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2014 - 2015
Lượt xem: 37
Tải về
12

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

Chịu trách nhiệm: ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng

Địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.832.014

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị