image banner
Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/QĐ-PGDĐT 29/03/2021 V/v thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra học kỳ II cấp THCS năm học 2020-2021
Lượt xem: 5
Tải về
53/TB-PGDĐT 03/11/2020 Kết quả kiểm tra chuyên môn Trường THCS Thuận Phú năm học 2020-2021
Lượt xem: 97
Tải về
74/QĐ-PGDĐT 21/10/2020 V/v bổ sung, thay thế nhân sự Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn Trường THCS Thuận Phú, năm học 2020 - 2021
Lượt xem: 101
Tải về
72/QĐ-PGDĐT 20/10/2020 V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn Trường THCS Thuận Phú, năm học 2020-2021
Lượt xem: 89
Tải về
64/QĐ-PGDĐT 10/09/2020 Về việc kiện toàn Hội đồng bộ môn Trung học cơ sở Năm học 2020 - 2021
Lượt xem: 94
Tải về
39/QĐ-PGDĐT 08/07/2020 V/v Chuẩn y kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019-2020
Lượt xem: 0
Tải về
47/QĐ-PGDĐT 08/07/2020 V/v Chuẩn y kế quả xét công nhận Tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019 - 2020
Lượt xem: 63
Tải về
43/QĐ-PGDĐT 08/07/2020 V/v Chuẩn y kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019 -2020
Lượt xem: 92
Tải về
44/QĐ-PGDĐT 08/07/2020 V/v Chuẩn ý kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019-2020
Lượt xem: 82
Tải về
41/QĐ-PGDĐT 08/07/2020 V/v Chuẩn y kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019 - 2020
Lượt xem: 90
Tải về
123

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

Chịu trách nhiệm: ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng

Địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.832.014

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị