image banner
PhongGDDongPhu
Phòng GD&ĐT đón Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về công tác thi, quản lý văn bằng, xét công nhận tốt nghiệp THCS, chuyển trường và tuyển sinh đầu cấp

      Thực hiện Quyết định số 3893/QĐ-SGDĐT ngày 17/11/2023/QĐ-SGDĐT. Ngày 22/12/2023 Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về công tác thi, quản lý văn bằng, xét công nhận tốt nghiệp THCS, chuyển trường và tuyển sinh đầu cấp do ông Hà Minh Quan – Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại huyện Đồng Phú. Buổi sáng Đoàn đã đến kiểm tra tại Trường THCS Tân Phú, buổi chiều Đoàn kiểm tra tại Phòng GD&ĐT.

          Qua buổi kiểm tra tại Phòng GD&ĐT Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao đối với công tác quản lý, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT trong 2 năm (2022, 2023) cụ thể như sau:

anh tin bai

Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

           Công tác tuyển sinh: Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND huyện phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn; ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh, thành lập các đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh tại các trường TH, THCS trên địa bàn; phê duyệt kết quả tuyển sinh, thống kê, báo cáo, lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Công tác xét tốt nghiệp THCS: Hằng năm Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thành lập các Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp THCS, 100 % các trường thực hiện đúng quy chế. Tất cả hồ sơ xét tốt nghiệp đúng theo quy định tại Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, quá trình lưu trữ hồ sơ được thực hiện đầy đủ, bài bản, khoa học.

Công tác chuyển trường, tiếp nhận học sinh: Phòng GD&ĐT thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT; đã mở sổ theo dõi, cập nhật tình hình học sinh chuyển đi, chuyển đến theo từng năm học.

Công tác quản lý văn bằng: Phòng GDĐT có ban hành Quy chế bảo quản, lưu trữ, sử dụng, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS; các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện; thực hiện tốt việc lập sổ gốc cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Sổ được ghi chép chính xác, đánh số trang, đóng dấu giáp lai, không tẩy xóa, có đủ thông tin của học sinh theo quy định và lưu trữ vĩnh viễn theo quy trình; Lập sổ cấp bản sao ghi chép đầy đủ thông tin của học sinh từ sổ gốc bản chính; Thực hiện công khai thông tin cấp văn bằng trên trang thông tin điện tử http://dongphu.edu.vn/hs-duoc-cong-nhan-tn-thcs/ kịp thời. đã phân công bộ phận quản lý sổ gốc cấp phát bằng tốt nghiệp, quản lý văn bằng thực hiện đúng quy định. Bố trí tủ lưu trữ hồ sơ, văn bằng cho người học đảm bảo theo quy định; có biện pháp phòng cháy chữa cháy, chống mối mọt, kiến, gián, đảm bảo các văn bằng không bị hư hỏng.

Việc thực hiện các nội dung công khai: Phòng GDĐT có ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc công khai các kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GDĐT/Phòng GDĐT trên trang thông tin điện tử, nhóm Zalo của nhà trường tới toàn thể cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh biết, thực hiện.

anh tin bai

       Kết thúc buổi kiểm tra ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng GD&ĐT đã ghi nhận kết quả đánh giá của Đoàn, Ông hứa sớm chỉ đạo các trường thực hiện tốt các nội dung Đoàn đã khuyến nghị và tiếp tục chỉ đạo các trường trực thuộc và tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT về lĩnh vực giáo dục.

     Tg: lvtrung

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

Chịu trách nhiệm: ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng

Địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.832.014

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị