Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 383
  • Trong tuần: 3 000
  • Tất cả: 1486611
Một số văn bản quy phạm pháp luật mới trong tháng 8 và tháng 9 của Chính phú, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Bình Phước liên quan đến lĩnh vực giáo dục
Lượt xem: 1692

Căn cứ công văn số 3298/SGDĐT-CTTT ngày 08/10/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước về việc triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật tháng 9/2018, theo đó Phòng GD&ĐT Đồng Phú trân trọng gửi đến thầy (cô) và các bậc phụ huynh một số văn bản của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Bình Phước liên quan đến lĩnh vực giáo dục và các chế độ chính sách cụ thể như sau:

          1. Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

          2. Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

         3. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

         4. Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

        5.  Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuấn quốc gia đôi với trường mầm non;

         6. Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về kiếm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuấn quốc gia đối với trường tiểu học;

7.  Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

        8. Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thực hiện tinh giản biên chế diện dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy; nghỉ theo nguyện vọng;

 Thầy (cô) và phụ huynh tải văn bản tại đây