image banner
PhongGDDongPhu
UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

          Ngày 23/4/2019 UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước có hiệu lực từ ngày 3/5/2019 và bãi bỏ các quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 29/2/2013 và quyết định 29/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh.

          Theo đó, Quyết định 14/2009/QĐ-UBND bao gồm 5 chương với 9 điều. Điểm mới của quyết định số 14 là đã cụ thể cách tính tiền dạy thêm đối với giáo viên tham gia day thêm có hệ số lương cao nhất trong năm học đó với tiền lương 01 tiết dạy thêm = tiền lương 01 tiết dạy x 150%. Riêng đối với cách tính tổng tiền lương 12 tháng trong năm học UBND tỉnh chỉ tính (Tổng hệ số lương trong năm học + Tổng hệ số vượt khung trong năm học (nếu có) x mức lương cơ bản hiện hành), còn số tuần dành cho giảng dạy tuỳ theo định mức từng cấp học quy định.

          Cũng tại quy định trên, UBND tỉnh đã quy định cụ thể mức chi cho giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy tối thiểu 80% trên tổng số tiền thu trong năm học; chi cho công tác quản lý, tiền điện, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy thêm không quá 20% trên tổng thu trong năm học.

          Tại chương IV đã quy định cụ thể về trách nhiệm của các cấp các ngành và đặc biệt là đối với hiệu trưởng các trường có tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Riêng thủ tục cấp giấy phép dạy thêm Sở GD&ĐT cấp phép cho các trường trung học phổ thông, UBND huyện cấp giấy phép hoặc uỷ quyền cho phòng GD&ĐT cấp giấy phép cho các trường trực thuộc (cấp cao nhất là THCS). Riêng đối với tiểu học chỉ cấp các nội dung “bồi dưỡng về nghệ thuật, thể thao, rèn luyện kỹ năng sống”. Các nội dung không quy định tại quyết định này yêu cầu các tổ chức cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Đính kèm Quyết định 14/2019 của UBND tỉnh

admin

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

Chịu trách nhiệm: ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng

Địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.832.014

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị